Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Anetę Rumińską moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do odpowiedzenia na przesłaną wiadomość i przedstawienie oferty.